Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Δηλαδή, για να καταλάβουμε... ζητούσαμε χρήματα του μνημονίου χωρίς μνημόνιο και τώρα πήραμε μνημόνιο χωρίς χρήματα;