Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Στο τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκεται ο 1ος ταμαιευτήρας νερού στην θέση Αϊδημητρινά


Ο Δήμος Κατερίνης συνεχίζοντας να επενδύει στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής , ολοκληρώνει την κατασκευή του 1ου από τους δύο ταμιευτήρες άρδευσης και αγωγών μεταφοράς νερού στην περιοχή Αηδημητρινά της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας.

Ο ταμιευτήρας έχει τραπεζοειδή κάτοψη με διαστάσεις 143m x 85m και καταλήγει στη μικρή βάση 110m x 53,5 m, ενώ η ωφέλιμη χωρητικότητα του είναι 68.118 κυβ. μέτρα νερού.


Με την τοποθέτηση στρώσης μεμβράνης εσωτερικά της δεξαμενής, ο ταμιευτήρας που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποπεράτωσής του, θα είναι έτοιμος για τη συλλογή νερού και τη μεταφορά του στη συνέχεια, μέσω κλειστού αγωγού μήκους 1 χλμ., στις εκτάσεις της παραπάνω περιοχής, στην οποία δεν υπήρχαν ως τώρα αξιόλογες αρδευτικές υποδομές.
Στο τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκεται ο 1ος ταμαιευτήρας νερού στην θέση ΑϊδημητρινάΌπως τόνισε ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Βαϊνάς,¨το έργο προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου Κατερίνης να τονώσει την αγροτική οικονομία, να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και να λύσει με την κατασκευή των δύο ταμιευτήρων το πρόβλημα της άρδευσης σε σύνολο 3.360 στρεμμάτων περίπου, στα οποία μέχρι σήμερα καλλιεργούνται ξηρικές κυρίως καλλιέργειες.¨