Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ. Του Ιατρού Νευρολόγου Κωνσταντινίδη Ηλία.


Κεφαλαλγία από κατάχρηση φαρμάκων

Ο πονοκέφαλος που παρουσιάζεται σε ασθενείς που πάσχουν από πονοκεφάλους και παίρνουν:
Απλά αναλγητικά ή οποιοσδήποτε συνδυασμός εργοταμίνης, τριπτανών, αναλγητικών, οπιοειδών για ≥ 15 μέρες / μήνα σε τακτική βάση για > 3 μήνες χωρίς υπέρχρηση μιας συγκεκριμένης μεμονωμένης κατηγορίας.
Η χρήση οπιοειδών για τουλάχιστον 8 ημέρες ανά μήνα και η χρήση βαρβιτουρικών για τουλάχιστον 5 ημέρες ανά μήνα, στα πλαίσια της ημικρανίας, συσχετίστηκαν αμφότερες με την επιδείνωση των ημικρανιών ώστε να εξελιχθούν σε κεφαλαλγίες από υπέρχρηση φαρμάκων.
       1% του γενικού πληθυσμού
       3η αιτία σε συχνότητα μετά την ημικρανία και την κεφαλαλγία τάσεως
       5-15 % των κεφαλαλγιών των εξωτερικών ιατρείων
       Κεφαλαλγία πρωινή διάχυτη, καθημερινή, ανακουφίζεται πρόσκαιρα με τα αναλγητικά.
       Κακουχία, ανησυχία, διαταραχές μνήμης, δυσκολία πνευματικής εργασίας, διαταραχές ύπνου, μοιάζει με τάσεως αλλά με ημικρανικά στοιχεία.


Θεραπεία

1.ψυχολογική υποστήριξη
2.σταδιακή ελάττωση 30% κάθε φορά της δόσης
3.Προφυλακτική αγωγή για ικανό διάστημα π.χ. αμιτρυπτιλίνη για 4-8 μήνες, μετά την πλήρη διακοπή του φαρμάκου της κατάχρησης
4.θεραπεία για οξέα επεισόδια, διαφορετικό φάρμακο από αυτό που χρησιμοποιούσε

Φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν  κεφαλαλγία

Αρκετά φάρμακα μπορούν να προκαλούσουν πονοκέφαλο. Αν αρχίσει ο πονοκέφαλος λίγο μετά από την έναρξη κάποιας θεραπείας καλό θα είναι να διακόψουμε για λίγες ημέρες την συγκεκριμένη θεραπεία αν είναι εφικτό ή να την αλλάξουμε. Αν οφείλεται στο φάρμακο θα υποχωρήσει σύντομα.

Χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία

Η χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία [chronic daily headache: CDH] αναφέρεται σε κεφαλαλγίες που εμφανίζονται για 15 ή περισσότερες ημέρες  ανά μήνα. Οι τέσσερις υπότυποι της πρωτοπαθούς CDH μακράς διάρκειας  είναι η χρόνια ημικρανία (CM) και η στενά σχετιζόμενη  με αυτή διαταραχή  της μετατραπείσας ημικρανίας (ΤΜ), η χρόνια κεφαλαλγία τύπου τάσης (CTTH), η συνεχής  ημικρανία [hemicrania continua:  HC] και η νέα καθημερινή  επιμένουσα κεφαλαλγία [new daily persistent headache: NDPH].
Οι αριθμοί για τον επιπολασμό είναι σχετικά σύμφωνοι μεταξύ τους, στο 3 έως 5%.
Η πλειοψηφία των πασχόντων από CDH παρουσιάζουν  είτε χρόνια ημικρανία είτε χρόνια κεφαλαλγία τύπου τάσης.

Κεφαλαλγίες σχετιζόμενες με αγγειακές διαταραχές

1.Ισχαιμικό Α.Ε.Ε. από αντιδραστική αγγειοδιαστολή κλάδων έξω καρωτίδας
2.Ενδοκρανιακά αιματώματα
3.Υπαραχνοειδής αιμορραγία (αιφνίδια έναρξη, εντονότατος συχνά στο ινίο, πτώση στο έδαφος, απώλεια συνείδησης, αυχενική δυσκαμψία)
4.Αγγειακές δυσπλασίες (άτυπο περιοδικό άλγος ημικρανικού τύπου πάντα στην ίδια πλευρά, όχι συχνά)
5.Α/Υ.
6.Διαχωρισμός καρωτίδας ή σπονδυλικής αρτηρίας

Από άλλες ενδοκρανιακές αιτίες

1.Όγκοι Εγκεφάλου
2.Εγκεφαλικός Ψευδοόγκος(Καλοήθης ή Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση)
3.Κεφαλαλγία Ενδοκρανιακής Υπότασης
Μετά από Οσφυονωτιαία παρακέντηση.
4.Κεφαλαλγία Εμμήνου Ρύσεως
5.Κεφαλαλγία κατά τον Βήχα και κατά τη Διάρκεια Σωματικής Κόπωσης
6.Κεφαλαλγία Συνουσίας
7.Ερυθροκυανωτική Κεφαλαλγία
Έντονη, γενικευμένη, σφύζουσα σε συνδυασμό με ερυθρότητα προσώπου, χεριών και αιμωδίες δαχτύλων (ερυθρομελαλγία)
8.Κεφαλαλγίες λόγω Διαταραχών της Α.Μ.Σ.Σ. (Αυχένα)

ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

Το τραύμα της κεφαλής ή του τράχηλου, αν και συχνά παραβλέπεται, είναι φυσικά η βάση για τη διάγνωση της μετατραυματικής κεφαλαλγίας [posttraumatic headache].
Θα πρέπει μετά από κάκωση κεφαλής να αποσαφηνιστεί η αιτία του πονοκεφάλου.

1.Κεφαλαλγία χρόνιου υποσκληρίδιου αιματώματος είναι εν τω βάθει, συνεχής, ετερόπλευρη ή γενικευμένη και συχνά συνοδεύεται με νωθρότητα, λήθαργο, σύγχυση και ημιπάρεση
2.Σύνδρομο Μετατραυματικής νευρικής αστάθειας: κεφαλαλγία, ίλιγγος, εύκολη κόπωση, αϋπνία, ευερεθιστότητα, τρόμος, αδυναμία συγκέντρωσης και δακρύρροια.
3.Μετατραυματική νευραλγία: ευαισθησία και εν τω βάθει άλγος στην περιοχή μετατραυματικής ουλής στο κρανίο
4.Κακώσεις δίκην μαστιγίου στον τράχηλο: ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο οπισθοωτιαίο ή ινιακό άλγος λόγω διάτασης ή ρήξης συνδέσμων στην περιοχή της ινιοαυχενικής συμβολής ή προϋπάρχουσας αυχενικής αρθρίτιδας
5.Σύνδρομο μετατραυματικής δυσαυτονομικής κεφαλαλγίας: από κάκωση του τραχήλου στην περιοχή της καρωτίδας με έντονη, παροξυσμική, σφύζουσα, ετερόπλευρη κεφαλαλγία. Μπορεί να συνοδεύεται από σύστοιχη μυδρίαση και αυξημένη εφίδρωση προσώπου.
6.Σύνδρομο ζάλη-κεφαλαλγία-σύγχυση στα παιδιά μετά από Κ.Ε.Κ.

Προσωπαλγίες Αγνώστου Προελεύσεως

       Κυρίως σε γυναίκες, μικρής ηλικίας με άλγος αναφερόμενο ως συνεχή, ανυπόφορο, στο βάθος του προσώπου μη ανταποκρινόμενο στα αναλγητικά
Αποδίδεται σε ψυχολογικούς παράγοντες (υστερία, κατάθλιψη).
Ακτινοειδή, (ρινοακτινοειδή, υπερκόγχια) νευραλγία και νευραλγία του Sluder. Άλγος περιοφθαλμικά και στην μύτη.
       Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία προσώπου: μετά από οδοντιατρικούς χειρισμούς ή μετά από διατιτραίνον τραύμα στο πρόσωπο- έντονη καυσαλγία και υπερπάθεια σε οποιοδήποτε ερέθισμα.
       Σύνδρομο τραχήλου-γλώσσας: οξύ, νυγμώδες άλγος στο ανώτερο τμήμα του τραχήλου ή στην ινιακή χώρα κατά την αιφνίδια στροφική κίνηση της κεφαλής σε συνδυασμό με αιμωδίες του σύστοιχου ημιμορίου της γλώσσας.
       Σύνδρομο του στόματος που καίγεται: σε μεσήλικες και ηλικιωμένους-χωρίς εμφανή αιτία.
       Σ. Tolosa-Hunt:οπισθοβολβικό έντονο, βύθιο και διαξιφιστικό άλγος, μονόπλευρο, με οφθαλμοπληγία και έκπτωση της αισθητικότητας στην περιοχή του μετώπου.

Αυχενογενής κεφαλαλγία

Αποτελεί το 0,5% των κεφαλαλγιών
1.Μονόπλευρος κεφαλαλγία , ουσιαστικά ινιακή. Εξαιρούνται τα άτομα με αμφοτερόπλευρη κεφαλαλγία και αυτά με συμπτωματολογία ημικρανίας
2.Επιδεινώνεται με τις κινήσεις του αυχένα ή είναι εντονότερη σε συγκεκριμένη θέση του αυχένα
3.Ευαισθησία της ανώτατης μοίρας των αυχενικών αρθρώσεων (2-3)
4.Συνοδεύεται από άλγος του αυχένα
5.Αυξημένη ευαισθησία τού άνω τμήματος του τραπεζοειδούς,  του ανελκτήρα της ωμοπλάτης και υπινιακών μυώνΤο βιογραφικό  του Κωνσταντινίδη Ηλία:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
·Απόφοιτος σχολής επιστημών υγείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου – τμήμα ιατρικής το 16/11/2001.
·Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας νευρολογίας 16/7/ 2012
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
·Έναρξη άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 05/10/2001, αρ.πρωτ. 16/13781.
·Στο ΓΝ Κατερίνης  από 22/2/2002 έως 21/5/2002.
·Στο ΠΙ Τριλόφου, ΚΥ Αιγινίου από 22/5/2002 έως 21/5/2003.
·Στο Γ.Ν. Ζακύνθου ‘ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ’ από 9/3/2004 έως 8/9/2004 ως ειδικευόμενος παθολογίας.
·Στο Ψ.Ν.Π.Ο από 14/1/2005 έως 13/7/2005 ως ειδικευόμενος ψυχιατρικής.
·Στη Β΄ πανεπιστημιακή νευρολογική κλινική του νοσοκομείου ΆΧΕΠΑ΄από 31/7/2008 έως 30/4/2012 ως ειδικευόμενος νευρολογίας.
·Ως ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός νευρολόγος στο νομό Πιερίας από 10/10/2012
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
·Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικού βιβλίου: «περί ανοιών». ΨΝΠΟ 2007
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων:
·επιστημονικό συνέδριο ψυχιατρικής  ΨΝΠΟ – 8-9/7/2005
·11ο διεθνές συνέδριο ψυχιατρικής – 2-5/5/2006
·23ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων νευρολόγων – 14-17/5/2009
·8Ο πανελλήνιο συνέδριο σκλήρυνσης κατά πλάκας – 27-28/5/2010
·εκπαιδευτικό σεμινάριο της ελληνική νευρολογικής εταιρίας – 27/11/10
·9η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 10-12/12/2010
·εκπαιδευτικά σεμινάρια στατιστική επεξεργασίας δεδομένων (SPSS) - 14-20/12/2010
·7ο πανελλήνιο ιατρικό-διεπιστημονικό συνέδριο νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών – 16-20/2/2011
·21ο πανευρωπαϊκό νευρολογικό συνέδριο (ENS) – 28-31/5/2011
·ημερίδα διαβητικό πόδι – 4/6/2011
·10η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 21-23/8/2011
·εκπαιδευτικό σεμινάριο της ελληνική νευρολογικής εταιρίας –  5/11/11
·κλινικά ζητήματα στην πρωτοβάθμια αντιμετώπιση ασθενών με υπέρταση – 8/11/2011
·εκπαιδευτικό σεμινάριο της ελληνική νευρολογικής εταιρίας –  28/4/12
·11η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού  – 6-8/7/2012
·26ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων νευρολόγων – 20-23/6/2013
·15η πανελλήνια διημερίδα εταιρίας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού – 2-4/5/2-14
4Ο πανελλήνιο συνέδριο κλινικής νευροφυσιολογίας – 25-28/8


Τ.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 30 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "ΤΑΚΗΣ")
ΤΗΛ. 2351076040  ΚΙΝ.6978772746
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΩΪ 9:00 - 1:30

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6:00 - 8:30