Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Το έθιμο της Μπάμπως στο Κίτρος Πιερίας.

 Η αναβίωση του Εθίμου της Μπάμπως, στο Κίτρος Πιερίας  8 Ιανουαρίου 2016. Η γιορτή της μπάμπως είναι ένα παραδοσιακό έθιμο, που προέρχεται από την Ανατολική Ρωμυλία, για πολλά χρόνια αναβιώνει με τη φροντίδα των πολιτιστικών συλλόγων των κατοίκων και με τη συνεργασία του Δήμου και  γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί στις επόμενες γενιές.