Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 2016
Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, τα οποία υπόκεινται σε δειγματοληψία για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), σε 9 Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υλοποίησή του αναλαμβάνει Ένωση Εταιρειών, η οποία αναδείχθηκε μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό.

Το πρόγραμμα ξεκινά :

από 24/10/2016 για τις Περιφέρειες

 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 Περιφέρεια Ηπείρου

 Περιφέρεια Θεσσαλίας

και από 1/1/2017 για τις Περιφέρειες

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

 Περιφέρεια Πελοποννήσου και

 Περιφέρεια Αττικής

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή/και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων ηλικίας άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και 24 ή 48 μηνών για τα βοοειδή στην εκμετάλλευσή τους.

Το νεκρό βοοειδές, πρόβατο ή αίγα θα πρέπει να φέρει ενώτιο, να είναι ηλικιακά κατάλληλο για δειγματοληψία ΜΣΕ και να συνοδεύεται από το διαβατήριο (βοοειδές) ή το μητρώο εκμετάλλευσης (αίγα ή πρόβατο).

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκτροφή τους, στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία ή στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση.

Φορέας υλοποίησης προγράμματος:  210-8960.100