Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση από την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Ν. Πιερίας

Ενημέρωση από την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Ν. Πιερίας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για το ψηφισθέν νομοσχέδιο (30 Νοεμβρίου 2016, Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής) που αφορά τον κλάδο μας με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και τις θετικές αλλαγές που πέτυχε να περάσει η ΣΕΤΚΕ σε αυτό.

Στο άρθρο 40, παρ. 3, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας δεν καταργείται, απλά μετονομάζεται σε γνωστοποίηση η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου (ΟΠΣ-ΑΔΕ) τα δικαιολογητικά της οποίας τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Εξάλλου στο άρθρο 44, θα διαβάσετε περί της συντόμευσης χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στις 28 μέρες από τις 50 που ήταν από την στιγμή που έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, δηλαδή στην δική μας περίπτωση, το Υπουργείο Τουρισμού.

Στο θέμα του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, πετύχαμε αυτό πλέον απαιτείται για το σύνολο της τουριστικής εγκατάστασης δυναμικότητας 51 κλινών και άνω (αντί για 20 που ήταν πριν).

Στο άρθρο 42 «απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων», έχουμε την κατάργηση των δικαιολογητικών αρχιτεκτονικής μελέτης και την απλοποίηση των δικαιολογητικών περιβαλλοντικών όρων σε όποιες περιπτώσεις απαιτούνταν.

Στο άρθρο 45, υλοποιείται η προαιρετική κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων σε κλειδιά. Αυτό σημαίνει πλέον οι επιχειρηματίες μέλη μας δεν υποχρεούνται να προβούν σε πιστοποίηση – κατηγοριοποίηση όπως ίσχυε έως τώρα με την διαδικασία μέσω του ΞΕΕ έως το τέλος του έτους 2017 από τις ιδιωτικές εταιρίες.

Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε να μην προβαίνετε σε πιστοποίηση – κατηγοριοποίηση με την τωρινή διαδικασία, αφού η ΣΕΤΚΕ θα βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Τουρισμού για τον επανακαθορισμό των προδιαγραφών και των μορίων κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κλειδιά με δεδομένα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής που διανύουμε όσον αφορά την πιστοποίηση και κατηγοριοποίηση αυτών.