Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Χρηματοδότηση 21.489,82 ευρώ στο πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Χρηματοδότηση 21.489,82 ευρώ στο πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Στην έγκριση του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2017 μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, προχώρησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση τριών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ποιμνιοστάσια) και δύο αντλιτικών συγκροτημάτων.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 57.316,11 ευρώ και η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας είναι 21.489,82 ευρώ (ποσοστό 38%).

Ο αγροτικός εξηλεκτρισμός αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» τόσο για τους επαγγελματίες αγρότες, όσο και για τους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης.Αφορά την ηλεκτροδότηση αγροτικών εγκαταστάσεων παραγωγικών εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής με μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο και την ένταξη στο πρόγραμμα των επαγγελματιών αγροτών, όταν για την ηλεκτροδότηση απαιτείται κατασκευή δικτύου από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας τους επιδοτεί με 25% έως 50% επί του συνολικού κόστους κατασκευής του δικτύου. Ειδικότερα, ο αγροτικός εξηλεκτρισμός αφορά γεωτρήσεις, θερμοκήπια, μελισσοκομία, διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες, ψυγεία, κλπ..

Το Πρόγραμμα του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού είναι ανοικτό όλο το χρόνο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πιερίας, προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση μειωμένου αγροτικού τιμολογίου το αίτημα διεκπεραιώνεται άμεσα, ενώ για την ένταξη στο πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού συγκεντρώνονται τα αιτήματα και συντάσσεται το πρόγραμμα από την Τοπική Επιτροπή Αγροτικού Εξηλεκτρισμού στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Επίσης, συντάσσεται και ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα κατά τον Σεπτέμβριο εάν υπάρχουν νέα αιτήματα.Να επισημανθεί ότι στην ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων η συνολική επιδότηση φθάνει το 80%, ενώ ο κτηνοτρόφος συμμετέχει με ποσό της τάξης του 20%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στο τηλέφωνο: 2351 351257.

«Μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού που προωθεί η Περιφερειακή ενότητα Πιερίας, επιτυγχάνεται στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της Πιερίας, τόνωση του αγροτικού εισοδήματος και παρότρυνση των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, παραμένοντας στον τόπο τους και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας»,δήλωσε σχετικά η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.