Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Το Επιμελητήριο Πιερίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων»

Το Επιμελητήριο Πιερίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων»
Το Επιμελητήριο Πιερίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων», την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30, στη Συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας (1ος όροφος).

Η εκδήλωση διοργανώνεται προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη για το συμφωνητικό συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση» που πραγματοποιήθηκε κατόπιν συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινής αποδοχής των δύο πλευρών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η πλήρης ενημέρωση, για τον τρόπο ένταξης και αξιοποίησης προς όφελος των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεοι πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για το αμοιβολόγιο που προέκυψε μετά τη διαπραγμάτευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Αυτοδιαχείρισης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση» κ. Γιάννης Γλέζος.