Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Capital controls : Από τα 420 στα 450. Σκεφτείτε πως θα ξοδέψετε τα 30 ευρώ, αν τα έχετε φυσικά...

Capital controls : Από τα 420 στα 450. Σκεφτείτε πως θα ξοδέψετε τα 30 ευρώ, αν τα έχετε φυσικά...
Αυξάνεται το εβδομαδιαίο όριο ανάληψης μετρητών στα 450, από 420 σήμερα. 
Δεν προβλέπεται εβδομαδιαίο ποσό στην απόφαση αλλά ορίζεται ότι η διαχείριση ανάληψης του συνολικού ποσού των 1.800 ευρώ ανά μήνα μπορεί να γίνεται σωρευτικά.

Η απόφαση που θα ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2017:

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ως ακολούθως:«Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα».