Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Απαγορεύεται η «Αναμνηστική Φωτογράφιση Μαθητών» στα σχολεία τις ώρες λειτουργίας τους.

Με έγγραφο του ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Συριανίδης Δημήτριος επισημαίνει ότι απαγορεύεται η «Αναμνηστική Φωτογράφιση Μαθητών» στα σχολεία τις ώρες λειτουργίας τους και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παρόμοιους επαγγελματίες.


Αναλυτικά:

Σας επισημαίνουμε βάσει των κείμενων διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων ότι:

Α) Σε ώρα λειτουργίας του σχολείου σας απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που αφορά σε φωτογραφίσεις μαθητών για αναμνηστικά, καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παρόμοιους επαγγελματίες.

Β) Σε περιπτώσεις που ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ή μεμονωμένοι γονείς υποβάλλουν αιτήματα με τα οποία επιδιώκουν τέτοιου είδους φωτογράφιση, η απάντησή σας πρέπει να μην επιτρέπει τη χρήση των σχολικών χώρων τουλάχιστον κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολικού προγράμματος (07:45- 16.00).

Γ) Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μόνο στην περίπτωση που στο παρελθόν, υπήρξαν περιπτώσεις παράνομης φωτογράφισης μαθητών ή νηπίων.

Δ) Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των σχολικών χώρων για το διάστημα μετά το πέρας λειτουργίας των σχολείων τελεί υπό την ευθύνη της οικείας Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, και του οικείου Δήμου.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πιερίας 
Συριανίδης Δημήτριος