Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤO ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «A NATURAL OASIS? 2018»

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο την υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων και την ενίσχυση και ανάδειξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσκαλεί νέους επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές της χώρας μας, ηλικίας 18 μέχρι 34 ετών να...

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα κατάρτισης μακράς διάρκειας «A NATURAL OASIS? 2018».

Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα “A Natural Oasis? 2018” σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από το διεθνή οργανισμό BJCEM-Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée – του οποίου η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, διά της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, αποτελεί ιδρυτικό μέλος - και τη Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Τουρισμού και Πολιτισμού, Υπηρεσίες Πολιτισμού/ Εθνική Πινακοθήκη Σαν Μαρίνο / Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρίνο.


Εταίροι του Προγράμματος :

Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης - Δ/νση Νέας Γενιάς - Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής

Κυπριακή Δημοκρατία

Υπουργείο Παιδείας και Πολισμού, Υπηρεσίες Πολιτισμού

Ηνωμένο Βασίλειο

«UK Young Artists» - (ΝΠΙΔ κοινοπραξίας 4 πανεπιστημίων των East Midlands)

Tο πρόγραμμα “A Natural Oasis? 2018” είναι ένα από τα 12 διεθνή προγράμματα που επιλέχθηκαν και θα παρουσιαστούν ως συνεργαζόμενα στη «MANIFESTA 12», η οποία φέτος θα φιλοξενηθεί στο Παλέρμο (16 Ιουνίου – 4 Νοεμβρίου 2018).

Η ΓΓΝΓΔΒΜ θα συμμετάσχει στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα “A Natural Oasis? 2018”, με έναν ή δύο νέους επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές από το σύνολο των έξι που θα επιλεγούν από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και το Σαν Μαρίνο, με ευθύνη των συντονιστών επιμελητών του προγράμματος Alessandro Castiglioni και Simone Frangi.

Το πρώτο σκέλος του προγράμματος θα παρουσιαστεί στη Manifesta 12, στο Παλέρμο, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 2018 (οι οριστικές ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν σύντομα, με ανάρτηση στον ιστότοπο της BJCEM (www.bjcem.org)

Η Πρόσκληση της ΓΓΝΓΔΒΜ απευθύνεται σε όλες και όλους τους νέους επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές, ηλικίας κάτω των 34 ετών (δηλαδή να έχουν γεννηθεί το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 1984), Έλληνες ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: application@bjcem.org

με απαραίτητη κοινοποίηση στη διεύθυνση: bjcem.gr@minedu.gov.gr

Η προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για επιλογή

λήγει στις 21 Μαΐου 2018, 14.00 ώρα Ελλάδας (13.00 ώρα Ιταλίας).


Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα

«A Natural Oasis?»

Ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα

σε επιμέλεια του Alessandro Castiglioni και του Simone Frangi

Ερευνητικό πρόγραμμα κατάρτισης μακράς διάρκειας που απευθύνεται σε επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές, ηλικίας κάτω των 34 ετών από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και το Σαν Μαρίνο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου 2018, το αργότερο μέχρι τις 14.00

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από το διεθνή οργανισμό BJCEM - Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean

και τη Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Τμήμα Τουρισμού και Πολιτισμού, Υπηρεσίες Πολιτισμού

Εθνική Πινακοθήκη Σαν Μαρίνο

Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρίνο


Εταίροι του Προγράμματος:Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

(Δ/νση Νέας Γενιάς, Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής)


Κυπριακή Δημοκρατία

Υπουργείο Παιδείας και Πολισμού, Υπηρεσίες Πολιτισμού


Ηνωμένο Βασίλειο

«UK Young Artists» -ΝΠΙΔ με κοινοπραξία 4 Πανεπιστημίων της περιοχής East Midlands


1 – Πρόταση και περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα «A Natural Oasis?» είναι ένα διετές νομαδικό ελεύθερο σχολείο που αφιερώνεται στην ανάπτυξη νέων δρόμων στην επιμελητική έρευνα στον τομέα των σύγχρονων οπτικών και παραστατικών τεχνών. Η δράση ξεκινά από τη μελέτη των γεωπολιτικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε καλλιτεχνικής πραγματικότητας σε εκείνες τις περιοχές της Ευρώπης που συνηθίζουμε να αποκαλούμε απομακρυσμένες, περιφερειακές, μικρές, νησιωτικές ή μεθοριακές.

Στόχος τους προγράμματος είναι η δημιουργία μιας διακρατικής πλατφόρμας πολιτισμού ικανής να αμφισβητήσει με κριτική ματιά τις γεωγραφικές έννοιες: απόσταση και παραμεθόριος, μικρό και νησιωτικό, μέσα από το φακό της καλλιτεχνικής έρευνας, δράση που πυροδοτεί σκέψη και συζήτηση πάνω στις μυθοπλαστικές διαδικασίες που ενδυνάμωσαν την ιδέα της Ευρώπης, αλλά και τη γεωπολιτική και πολιτισμική της ανοσία μέσα από την απόρριψη της δαιμονοποίησης των «περιφερειών» της.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ριζοσπαστικών μαθημάτων σε θέματα επιμέλειας και τέχνης, εξετάζοντας γεωπολιτισμικές περιοχές ως πολεμικά πεδία, στα οποία συγκεκριμένα ρεύματα και τάσεις περιγράφουν την πολιτισμική, οικονομική και πολιτική τους μορφολογία.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του την αμφιλεγόμενη έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού σε περιφερειακές πολιτισμικές και καλλιτεχνικές πραγματικότητες, σε συνάρτηση με τις ολοένα εντεινόμενες διαδικασίες συγκεντρωτισμού και πόλωσης της εκπαίδευσης και της τέχνης και της νομιμοποίησης της συσσώρευσής τους στα μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα.

Το «A Natural Oasis?» είναι ένα διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα κατάρτισης που στηρίζεται σε εργαλεία που προσφέρουν οι κοινωνικές επιστήμες στις σύγχρονες πολιτισμικές πρακτικές και αναπτύσσει συγκεκριμένες επαγγελματικές προσωπικότητες στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής. Στόχος του προγράμματος είναι δηλαδή η ανάπτυξη αυτού που μπορούμε να αποκαλούμε ρεαλιστικές πρακτικές στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τοπικής πραγματικότητας, εφοδιασμένης όμως με διεθνική προοπτική.

Το πρόγραμμα «A Natural Oasis?» στηρίζει τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης στην τακτική της συζήτησης, της ανταλλαγής απόψεων και της διαλογικής έρευνας, καθώς και στις βασικές στρατηγικές της προφορικής ιστορίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μαθήματα, οι διαλέξεις των επισκεπτών καθηγητών και τα σεμινάρια θα χαρακτηρίζονται από μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη στη μελέτη και την εις βάθος ανάλυση, αλλά και στην εξιστόρηση, την αφήγηση και την πλέον ελεύθερη μετάδοση της διαφορετικότητας της γνώσης.

Το πρόγραμμα παρέχει κατάρτιση στον τρόπο παραγωγής της γνώσης, μέσα από θεωρητική εκπαίδευση πάνω σε βασικές έννοιες, η οποία συνοδεύεται από εμπειρίες, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μέσα από επισκέψεις τους στις χώρες του προγράμματος, υπό το συντονισμό των κατά τόπους εταίρων αυτού.

Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος «A Natural Oasis?» θα περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων με τη μορφή παραστάσεων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα οργανωθεί μετά την περίοδο της κατάρτισης, καθώς και ένα εκδοτικό προϊόν, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα δοκίμια και τις επιτόπιες έρευνες που θα γίνουν από τους επισκέπτες καθηγητές και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.


2 – Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Νέοι επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικοί ερευνητές, ηλικίας κάτω των 34 ετών (δηλαδή να έχουν γεννηθεί το νωρίτερο 1η Ιανουαρίου 1984), από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και το Σαν Μαρίνο, θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

A) Έναν φάκελο, ο οποίος θα τεκμηριώνει το επίπεδο Εκπαίδευσης, τυχόν ερευνητικά ή και καινούργια προγράμματα στα οποία συμμετείχαν ή ανέπτυξαν οι ίδιοι, καθώς και τη μεθοδολογία που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο πεδίο ενασχόλησής τους (ο φάκελος θα υποβληθεί σε μορφή compressed Pdf, Quick Time ή σε MP3 formats το ανώτατο 6MB).

B) Μία επιστολή κινήτρου συμμετοχής, η οποία θα παρουσιάζει το συγκεκριμένο ενδιαφέρον του αιτούντα για συμμετοχή στο πρόγραμμα και στα θεωρητικά σημεία που περιγράφονται στην παρ. 1 της παρούσας Πρόσκλησης (το ανώτατο 1 σελίδα).

Γ) Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, το οποίο διατίθεται στον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού BJCEM: http://www.bjcem.org/a-natural-oasis-2018/

Δ) Όλοι οι φάκελοι αιτήσεων που αφορούν την Ελληνική συμμετοχή, οι επιστολές κινήτρου και τα έντυπα των αιτήσεων θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: application@bjcem.org

με απαραίτητη κοινοποίηση στη διεύθυνση bjcem.gr@minedu.gov.gr

το αργότερο μέχρι 21 Μαΐου 2018, 14.00 ώρα Ελλάδας (13.00 ώρα Ιταλίας).

* Αιτήσεις που δεν πληρούν το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών και εγγράφων θα απορρίπτονται αυτομάτως.

** Η αίτηση και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.

3 – Τρόπος Επιλογής Συμμετεχόντων

Οι φάκελοι θα αξιολογηθούν από τους επιμελητές Alessandro Castiglioni and Simone Frangi, με τη συνεργασία των εταίρων, κατά την αναμφισβήτητη κρίση των οποίων θα επιλεγούν 6 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και το Σαν Μαρίνο.

* Δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων.


4 – Όροι


Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με ευθύνη των Συντονιστών-Επιμελητών του προγράμματος, σε εύλογο χρόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως στον ιστότοπο του διεθνούς οργανισμού BJCEM www.bjcem.org.

Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

* Η επιλογή συμμετέχοντα/συμμετεχόντων από την Ελλάδα θα ανακοινωθεί επίσης με σχετικό Δελτίο Τύπου που θα αναρτηθεί στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων για το πρώτο σκέλος του προγράμματος στο Παλέρμο το 2018, θα καλυφθούν από τους εταίρους του προγράμματος.

Δεν καλύπτονται δαπάνες διατροφής των συμμετεχόντων.

Για τα επόμενα σκέλη του προγράμματος το 2019, σχεδιάζονται δράσεις εξασφάλισης πόρων, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τους εταίρους του προγράμματος να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ή/και να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες στην υποβολή αιτήσεων για mobility grants.

5 – Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται πάνω στη δομή πέντε (5) θεωρητικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια εργασίας δύο ετών.

Κάθε μια από τις πέντε διδακτικές ενότητες προσεγγίζει από διαφορετική σκοπιά την ταυτότητα της σύγχρονης Ευρώπης, της Ευρώπης της κρίσης και του αυτοπροσδιορισμού της, βοηθώντας έτσι τους επιμελητές στην έρευνα και στην παραγωγή νέων ιδεών, νέας δουλειάς και νέων συμπράξεων.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των θεματικών ενοτήτων είναι η επιθυμία για διεθνοποίηση, ανάπτυξη και σχηματοποίηση της καλλιτεχνικής πρακτικής μέσα από διάλογο με πολιτισμικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Αυτός ο σχεδιασμός προσφέρει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να αποκτήσουν ισχυρούς δεσμούς και να δουλέψουν με θεσμούς όντας ανεξάρτητοι και με κριτική ματιά, αλλά και να συνεργαστούν με αυτούς τους θεσμούς αποτελεσματικά.

Από αυτή την άποψη, οι καλλιτεχνικές πρακτικές, οι πολιτισμικές στρατηγικές και η πολιτισμική ταυτότητα κάθε περιοχής θέτουν σε αμφισβήτηση αυτή καθαυτή την έννοια του έθνους, τις στρατηγικές επιβίωσης, την αντίσταση, την παρουσία. Η ενασχόληση με τα θέματα της παγκοσμιοποίησης και της πόλωσης των πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τη στιγμή που αυτή η παρουσία αφορά ένα διάλογο που εκφράζεται μέσα από έργα και ιδέες, αλλά και μέσα από δομές και παραγωγές προγραμμάτων.

Από την άλλη πλευρά, η τέχνη ήταν πάντα μια μη συμβατική γλώσσα χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο έκφρασης: μαζί με τα περιεχόμενά της ανακάλυπτε κάθε φορά τη «γλώσσα» για να τα εκφράσει, ενώ σήμερα, για λόγους επιβίωσης, έχει την ευθύνη για τις στρατηγικές που θα εξασφαλίσουν και θα εξαπλώσουν την ίδια της την παρουσία.

Ξεκινώντας από αυτό το σκεπτικό, αυτά είναι τα 5 Βήματα: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΜΝΗΜΗ | ΔΟΥΛΕΙΑ

Τα 5 στάδια του προγράμματος “A Natural Oasis? ” :


1ο Στάδιο

Παρουσίαση του προγράμματος στο πλαίσιο της Manifesta 12, Παλέρμο 2018, 24, 25,26 Ιουλίου (οι οριστικές ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν σύντομα). 

2ο Στάδιο

Nottingham, στο πλαίσιο του WEYA 2019 (World Event Young Artists)

3o Στάδιο

San Marino 2019

4ο Στάδιο

Cyprus 2019

5ο Στάδιο

19th Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean 2020

Το 1ο στάδιο του προγράμματος “A Natural Oasis? ” θα ξεκινήσει από το Παλέρμο τον Ιούλιο του 2018: το “A Natural Oasis? ”είναι ένα από τα 12 προγράμματα που επιλέχθηκαν ως collateral events, ανάμεσα σε 630 αιτήσεις/προτάσεις που υποβλήθηκαν, για τη Manifesta 12, Palermo 2018.

Η Manifesta είναι μια Ευρωπαϊκή Νομαδική Μπιενάλε που φιλοξενείται σε διαφορετική πόλη κάθε δύο χρόνια.

Είναι ένα σπουδαίο διεθνές καλλιτεχνικό γεγονός, που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η Manifesta είναι το κατάλληλο μέρος για να ανακαλύψεις ανερχόμενους καλλιτέχνες, σκέψεις και ανατρεπτικές ιδέες, καινούργιες καλλιτεχνικές δημιουργίες που ανατίθενται ειδικά για το γεγονός, αλλά και να μοιραστείς δημιουργικές εμπειρίες μέσα από το διάλογο σε εκπληκτικές τοποθεσίες της κάθε φιλοξενούσας πόλης.


6 – Επισημάνσεις

Η παρούσα πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα A Natural Oasis? Δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πλαίσιο μελλοντικών εθνικών ή και διεθνών προσκλήσεων που ανακοινώνει η Bjcem για συμμετοχή σε διαφορετικά ατομικά προγράμματα.

Όλοι οι επιμελητές και οι καλλιτέχνες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες Bienalle μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιμελητές, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες σχετικές δράσεις.


7 – Στοιχεία επικοινωνίας

BJCEM Executive Office | bjcem.aisbl@gmail.com | +39 011 19504733 | www.bjcem.org

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

Δ/νση Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής

e-mail : bjcem.gr@minedu.gov.gr | Τηλέφωνο 210 3442798 / 210 3442558 | www.minedu.gov.gr