Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Η "ΑΛΗΘΕΙΑ" θυμάται την "Μάχη της Πύδνας" και τους 25.000 νεκρούς Μακεδόνες. (Τι έγινε πριν ένα χρόνο)