Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

Δεν βρέθηκαν ούτε... 25 μέλη για να συσταθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στον Δήμο Κατερίνης.

Μόλις... 15 ήταν αυτοί (Σύλλογοι, φορείς, πολίτες οργανώσεις) που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κατερίνης.Το ελάχιστο όριο ήταν το 25 με ανώτερο τα 50 μέλη.


Βέβαια η ΔΕΔ, έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, αλλά να εκφέρει γνώμες και προτάσεις για θέματα του Δήμου Κατερίνης, για τα οποία αποφασίζουν μόνο οι εκλεγμένοι άρχοντες μας.
Το γεγονός ότι η ΔΕΔ έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα δεν μειώνει την σημασία της, μιας και δίνεται η δυνατότητα σε Συλλόγους, φορείς και πολίτες να πουν την άποψη τους ή να μεταφέρουν τις απόψεις άλλων πολιτών για σημαντικά θέματα της πόλης μας. Το ότι δεν βρέθηκαν ούτε 25 μέλη για να συσταθεί η ΔΕΔ, είναι κάτι το οποίο δεν το λες και ευχάριστο...


Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες


α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα  γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.


Συμμετοχή στην ΔΕΔ δήλωσαν μόνο οι παρακάτω:


 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΤΟ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
 • ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΝΙΚΟΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
 • ΚΕΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Έτσι ο Δήμος Κατερίνης αποφάσισε τη μη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω μη υποβολής ικανού αριθμού αιτήσεων συμμετοχής για τη συγκρότησή της*Αν και κατά την άποψη μας θα έπρεπε να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις, να γίνει νέα πρόσκληση και να διαφημιστεί περισσότερο στα ΜΜΕ της πόλης μας, μιας που κατά μεγάλο βαθμό, πέρασε στα... ψιλά η προηγούμενη πρόσκληση. 

*Η απόφαση για τη μη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%95%CE%A4-%CE%A59%CE%96?inline=true

*Φώτο αρχείου: Όταν προσπάθησε να συνεδριάσει η ΔΕΔ το 2015... εδώ το ρεπορτάζ της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ": https://pierikialithia.blogspot.com/2015/11/blog-post_798.html