Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την Επωνυμία «ΚΟΡΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΙΩΤΙΣΣΕΣ»...

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του, προσκαλεί όλα τα μέλη του συλλόγου να παρευρεθούν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη, στην έδρα του συλλόγου, οδός Ηφαίστου 5-7, στις 09.02.2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, δηλαδή μη παρουσίας του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών, η νέα Συνέλευση ορίζεται στις 16.02.2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ήτοι την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, όπως ορίζεται στο καταστατικό. Για λόγους ευκολίας παρακαλούμε να προσέλθετε απευθείας στις 16.02.2020

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2019.
Θέμα 2ο: Έγκριση Πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική περίοδο από την εκλογή του έως και τις 09.02.2020.
Θέμα 3ο: Ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και προκήρυξη εκλογών για την διενέργεια αρχαιρεσιών του Διοικητικού συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους έως την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο αποφάσεων και διαχείρισης του Σωματείου και για αυτό παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
-Η- -Η-
Πρόεδρος Α. Γραμματέας
Παπαθανασίου Όλγα Παντελοπούλου Κυριακή