Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ συμμετέχει και στηρίζει την Εκδήλωση των Εκπαιδευτικών για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ και τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ.