Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

2093 αλλοδαποί μπήκαν παράνομα στην χώρα μέσω θαλάσσης τον Φεβρουάριο


Στατιστικά στοιχεία από το Λιμενικό και την Ακτοφυλακή για τον μήνα Φεβρουάριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020


ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΠΑΡΑΤΥΠΗ
 ΕΞΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
59
61
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
2093
121
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ
01
28
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
ΣΚΑΦΗ
06
01
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
---
09
ΠΛΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
---
61