Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Γιορτάζουν σήμερα:

ΕΥΛΟΓΙΟΣ
ΘΑΛΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΑΒΙΝΑ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
ΛΕΩΚΡΗΤΙΑ