Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση από τον Δήμο Δίου Ολύμπου για λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν εκδοθεί και αποσταλεί στους κατοίκους της ΔΕ Λιτοχώρου 947 λογαριασμοί ύδρευσης/αποχέτευσης.

Ο δήμος Δίου Ολύμπου ενημερώνει τους καταναλωτές πως πρόκειται για λογιστική τακτοποίηση, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί του 2019, που αφορούν όσες παροχές παρουσιάζουν υπερκατανάλωση άνω των 150 κυβικών μέτρων ετησίως. Από 01/01/2020 οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕ Λιτοχώρου μεταφέρονται στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (ΔΕΥΑΔΟΛ), η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την συντήρηση του δικτύου, την αποκατάσταση των ζημιών, την καταμέτρηση της κατανάλωσης και την έκδοση των λογαριασμών.


Δήμος Δίου-Ολύμπου
Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης