Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

"Παρεμβάσεις" στα νηπιαγωγεία - Πόσο ωφέλιμες είναι τελικά; (Νομοσχέδιο για την "αναβάθμιση" του σχολείου)

Σε διαβούλευση έως τις 6 Μαΐου 2020 είναι ακόμα ένα "νέο" νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου.

Οι αντιδράσεις, οι διαφωνίες και οι προτάσεις τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και γονέων αρκετές. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις αλλαγές που προωθούνται στο Νηπιαγωγείο και συγκεκριμένα για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την ενασχόληση των νηπίων με την αγγλική γλώσσα.

----------------------

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας: Α. Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης.

----------------------

Πρώτον, μόνο που ακούς για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε νήπια, κάτι δεν σου κάθεται καλά. Δεν διευκρινίζεται από το Υπουργείο Παιδείας τι θα περιλαμβάνει αυτή η δράση, ποιος θα την κάνει και αν θα ενημερωθούν ή θα ζητηθεί η έγκριση των γονέων.

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος προβληματίζει τους γονείς, τόσο περισσότερο η ασάφεια που το συνοδεύει, αλλά και μη δυνατότητα στους γονείς ή όποιον άλλο θα ήθελε να το σχολιάσει ή να προτείνει διορθώσεις, βελτιώσεις ή ακόμα και την άρνηση του. Αυτό σίγουρα δεν θεωρείται διαβούλευση...

Ποια η αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου προγράμματος και ποιες οι προβλέψεις για την ωφέλεια του στα νήπια; 

Δεν είναι λίγο "άτοπο" να παίρνουμε αθώες ψυχές και να τις επιβαρύνουμε με προβλήματα ενηλίκων και να τις φορτώνουμε με αχρείαστες ενοχές από τόσο μικρή ηλικία;


Δεύτερον, η διδασκαλία των αγγλικών στα νήπια όταν μάλιστα δεν έχουν μάθει να σκέφτονται και να εκφράζονται στην ελληνική γλώσσα τι νόημα έχει; Το νήπιο σε αυτή την ηλικία είναι τόσο ευάλωτο σε εξωτερικά ερεθίσματα, θα μπερδέψουμε το μυαλό του περισσότερο;  Εξοβελίζουμε από το μυαλό των παιδιών και σε πρώιμη ηλικία τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν Έλληνα πολίτη για να τον κάνουμε τι; Πολίτη του κόσμου; Πετάμε έξω από τα σχολεία μας ή συρρικνώνουμε βασικά μαθήματα όπως τα αρχαία ελληνικά και υποχρεώνουμε τα παιδιά μας να μάθουν άλλες ξένες γλώσσες και μάλιστα από το νηπιαγωγείο!


Τρίτον. Πόσο παιδαγωγικά ωφέλιμο είναι στο νηπιαγωγείο να μπαίνουν πολλές ειδικότητες και να διδάσκουν τα νήπια κάθε λογής μάθημα (σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - πληροφορική - ξένες γλώσσες - γυμναστική κ.α.); Έτσι έχουμε μία "υπερβολική" εναλλαγή πολλών προσώπων μέσα στο νηπιαγωγείο και χάνεται ο δεσμός που πρέπει να έχουν τα μικρά παιδιά με την νηπιαγωγό τους. Και αυτός ο δεσμός είναι κάτι που κάνει τα νήπια να αισθάνονται ασφαλή το διάστημα που βρίσκονται μακριά από την οικογενειακή τους εστία.