Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Αναγόρευση του κ. Διονύση Πασχάλη, Προέδρου του Ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνει την αναγόρευση του κ. Διονύση Πασχάλη...

Προέδρου του Ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η αναγόρευση αποφασίστηκε ομόφωνα στην υπ΄αριθμ. 111/24-4-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Η ένταξη του κ. Διονύση Πασχάλη στην πανεπιστημιακή μας οικογένεια αποτελεί αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς και του έργου του για την ανάδειξη της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η τελετή αναγόρευσης θα διεξαχθεί εν ευθέτω χρόνω μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.