Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Γιορτάζουν σήμερα:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΘΕΡΑΠΩΝ

ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ