Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Σε ιδιωτική εταιρεία η κοπή κλαδιών-χόρτων στον Δήμο Κατερίνης (Ανανεωμένο)

Σε ιδιωτική εταιρεία έδωσε με απευθείας ανάθεση ο Δήμος Κατερίνης τον «καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης (κλαδιά-χόρτα).

Συγκεκριμένα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (κλαδιά-χόρτα) παράπλευρα των οδών εντός του αστικού ιστού, στις Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ»➤ Η απόφαση στην Διαύγεια : diavgeia.gov.gr

-----------------

* Με νεώτερη απόφαση (20/05/2020) γίνεται η ανάκληση της απόφασης εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%95%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%A4-%CE%A1%CE%A4%CE%9C?inline=true

* Και ξανανέβηκε στην Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A045%CE%A9%CE%95%CE%A4-3%CE%996?inline=true