Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας, καλεί όλα τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

1) Διοικητικός απολογισμός – στόχοι, δράσεις για το έτος 2020
2) Οικονομικός απολογισμός

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 20 Ιουλίου και ώρα 10:30 το πρωί, στην κάτω αίθουσα της ΕΚΑΒΗΣ.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21 Ιουλίου την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που πάλι δεν έχει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί ημέρα Τετάρτη στις 22 Ιουλίου την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο.


Για τη διοίκηση του σωματείου. 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 
Γιάννης Ευαγγελόπουλος Αστέριος Κλιγκόπουλος