Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Προσωρινοί για ένα χρόνο...

Προσωρινούς Διευθυντές-τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα τοποθετήσει το Υπουργείο Παιδείας, 58 τον αριθμό που η θητεία τους θα έχει διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2021.Εύλογη λοιπόν η απορία αρκετών, γιατί δεν τοποθετούνται Διευθυντές με κανονική θητεία και αντί αυτού καλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν αίτηση τώρα για ένα χρόνο και μόλις λήξει η θητεία τους να ξανακάνουν αιτήσεις;

Σε δουλειά να βρισκόμαστε;


* Φωτογραφία από Peggy und Marco Lachmann-Anke από το Pixabay