Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου θα διεξαχθούν στις...

10-9-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής, να υποβληθούν έως την Τρίτη 8-9-2020 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ekpthemata@dipe.pie.sch.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2351 351 226.

* Φωτογραφία από PublicDomainPictures από το Pixabay