Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Αφιέρωμα στην ημέρα της γυναίκας η επόμενη ομιλία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης την Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Από τον Συμβολισμό στην Πράξη το θέμα της επόμενης παρουσίασης - διάλεξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Κατερίνης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο την 8η Μαρτίου. 

Η Κοινωνιολόγος κ.Χαρούλα ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ και η Ψυχολόγος κ. Ιωάννα ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ στελέχη του Κέντρου Κακοποιημένων γυναικών Πιερίαςθα αναπτύξουν τίς εξής θεματικές ενότητες με παράλληλη προβολή στατιστικών στοιχείων από την εμπειρία τους.

Θεματικές ενότητες :

·        αναφορά στην ημέρα της γυναίκας
·        ορισμός για τη βία
·        γιατί είναι γυναικείο και γιατί κοινωνικό θέμα
·        μορφές και διαστάσεις έμφυλης βίας
·        συνέπειες για γυναίκες και παιδιά (κοινωνικές και οικονομικές)
·        λόγοι παραμονής μίας γυναίκας στη σχέση
·        αναφορά στο έργο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κατερίνης
·        προτάσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Πιπεροπούλου Χαρίκλειας

Σπουδές:
·        Απόφοιτη  του ΕΠΛ και του 2ου ΕΠΑΛ  Κατερίνης.
·        Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών
·        Κάτοχος διπλώματος Αγγλικής γλώσσας.
Επαγγελματική δραστηριότητα:
Κοινωνιολόγος στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με συμβάσεις εργασία και έργου
Επιμόρφωση:
Πληθώρα σεμιναρίων που άπτονται κοινωνικών θεμάτων και σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών.
 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ευαγγελοπούλου Ιωάννας             

 Σπουδές:
·        Απόφοιτη  του 2ου ΕΠΛ Κατερίνης.
·        Πτυχιούχος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.
·        Κάτοχος διπλώματος Αγγλικής γλώσσας.
*Επαγγελματική δραστηριότητα:*
Ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Δήμου Κατερίνης
Επιμόρφωση:
Πληθώρα σεμιναρίων που άπτονται ψυχολογικών θεμάτων και
σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών
     
  ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
              www.sxoligoneon.gr