Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Θέμα: «Το δικό μας σχολείο....». «Τι μου αρέσει στην τάξη μου, γιατί το σχολείο μου είναι σημαντικό για μένα».Με την ευκαιρία του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας
που θα διεξαχθεί
19-22Νοεμβρίου, 2015 (www.schoolpsych2015.gr), στη Φιλοσοφική Σχολή
Αθηνών, διοργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας και 
Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μαθητικός διαγωνισμός με θέμα:
«Το δικό μας σχολείο....».«Τι μου αρέσει στην τάξη μου, γιατί το σχολείο μου είναι σημαντικό για μένα».

Θεωρούμε σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να αναδείξουν
τα θετικά τους στοιχεία μέσα από την οπτική των άμεσα ενδιαφερόμενων, των μαθητών/τριών και ναπροβάλλουν τον κεντρικό τους ρόλο στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η αξία του σχολείου, ως σταθερού πλαισίου ανάπτυξης, μάθησης και στήριξης των
μαθητών/τριών.
Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία αφίσας και απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού και της Α’ και Β΄ Γυμνασίου σε Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Ειδικά σχολεία και σχολεία/τάξεις στην Ελλάδα και τάξεις /σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.
Οι συμμετοχές θα είναι ομαδικές και αφορούν τμήματα τάξεων ή ομάδες μαθητών διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης.
Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές μέχρι 10 Ιουνίου 2015.
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει από ειδική διεπιστημονική επιτροπή και θα γίνει έκθεση
των έργων και βράβευση των μαθητών/τριων και σχολείων στο πλαίσιο του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 19-22 Νοεμβρίου, 2015.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου,
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος του Συνεδρίου