Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος
και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
σας εύχονται
   ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ