Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για τις δραματικές περικοπές των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και των δυνατοτήτων φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούςΑκόμη μια χρονιά, δεκάδες χιλιάδες νέα ζευγάρια θα ζήσουν την αγωνία αν θα μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους σε βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς.
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, την περίοδο 2015-2016 θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 40.000 παιδιά λιγότερα από τα 85.000 που φιλοξενούνται την περίοδο 2014-2015. Επιπλέον, αναμένονται 10.000 απολύσεις εργαζομένων από τους 19.500 που δουλεύουν σήμερα, πολλοί εκ των οποίων με καθεστώς ολιγόμηνων συμβάσεων και δεν αναμένεται να επαναπροσληφθούν ή να προσληφθούν νέοι. Το πρόβλημα προκύπτει καθώς τα διαθέσιμα κονδύλια μειώνονται σε 60-70 εκατ. ευρώ από 188 εκατομμύρια ευρώ και μετά βίας μπορεί να προσεγγίσουν τα 90-100 εκατομμύρια.
Οι συνθήκες φιλοξενίας των παιδιών είναι τέτοιες που σε πολλές περιπτώσεις απλά και μόνο διαβιούν όλα μαζί, συχνά σε ακατάλληλα κτίρια, μέχρι να περάσει η ώρα και να τα παραλάβουν οι γονείς τους.

Η μείωση των κονδυλίων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρόλο που κάλυπτε πολύ λιγότερες ανάγκες από τις πραγματικές στερεί τη μοναδική διέξοδο να φιλοξενηθούν τα παιδιά των άνεργων γονέων σε παιδικούς σταθμούς, αφού σε άλλη περίπτωση αποκλείονται ακόμα και από τη δυνατότητα κατάθεσης αίτησης!
Αποδεικνύεται ότι προτεραιότητα για την ΕΕ και τις ελληνικές κυβερνήσεις είναι η ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων και όχι ο σημαντικός τομέας της προσχολικής αγωγής που περιορίζεται δραστικά. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της συγκυβέρνησης, που υφαρπάζει τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων θα καταστήσει την προσχολική αγωγή προνόμιο για λίγους και πολυτέλεια, αφού θα οδηγήσει σε κλείσιμο σημαντικό αριθμό παιδικών σταθμών, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στις περικοπές του ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών και στα παραπάνω προβλήματα καθώς και στα παρακάτω αιτήματα των εργαζομένων:
            -  Να μην μείνει κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς.
            - Να μην κλείσουν οι δομές των δήμων, και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή        τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, να μην δεσμευτούν τα ταμειακά         διαθέσιμα τους για την εξυπηρέτηση των δανειστών.
            -  Να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι, να μονιμοποιηθούν και να προσληφθούν        και άλλοι.
            - Να αξιοποιηθούν άμεσα κρατικά και δημοτικά κτίρια για τη λειτουργία     παιδικών σταθμών.
            -  Να καταργηθούν τα τροφεία και να μην επιβληθούν νέα.

                          Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ