Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Χάρης Τζαμακλής: Προστασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τις υπερβολικές καθυστερήσεις στις πληρωμές του Δημοσίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Αίτημα για ίδρυση Διοικητικού Πρωτοδικείου ΚατερίνηςΥπέρ του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 στην Διαρκή Μόνιμη Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο Χάρης Τζαμακλής, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή την καθυστέρηση στις πληρωμές, όταν αυτές συναλλάσσονται με το Δημόσιο, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.. 

 


«Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στην επαρχία, σε μαρασμό, σε κλείσιμο και στην ανεργία. Αυτές οι επιχειρήσεις μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό. Άρα, το πρόβλημα παραμένει και ανακυκλώνεται. Φτάσαμε σε ένα σημείο, που όλοι αυτοί οι φορείς των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να θεωρούν το μεγαλύτερο μπαταχτσή το Δημόσιο. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε ο Χάρης Τζαμακλής στην ομιλία του.
Γι’ αυτό θεωρεί το νομοσχέδιο απαραίτητο, καθώς ο πολίτης δεν είχε μέχρι σήμερα κάποιο νομικό όπλο, προκειμένου να επισπεύσει την καταβολή των οφειλόμενων, ενώ με τις προτεινόμενες διατάξεις, έχει πλέον τη δυνατότητα έκδοσης εκτελεστού τίτλου.
Επεσήμανε ωστόσο ότι για να είναι ολοκληρωμένο το νομοθέτημα θα πρέπει να συνδεθεί με την ίδρυση διοικητικών πρωτοδικείων σε κάθε πρωτεύουσα νομού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα σας αναφέρω το παράδειγμα της δικής μου Περιφέρειας, της Κατερίνης. Υπαγόμαστε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ξέρετε σε πόσα χρόνια έχουμε πρωτόδικη εκδίκαση προσφυγής ή αγωγής σε διοικητικό πρωτοδικείο; Σε εννέα χρόνια. Τώρα εκδικάζονται προσφυγές και αγωγές του 2006, κύριε Υπουργέ. Αν βάλουμε και μια διετία, τριετία στο Εφετείο φτάνουμε αισίως στα δώδεκα χρόνια για να έχουμε μια τελεσίδικη απόφαση. Στο ίδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υπάγονται το Κιλκίς και η Χαλκιδική και βεβαίως όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και για αυτούς τους νομούς. Είναι σαφές ότι θα ζητήσουμε την ίδρυση Διοικητικού Πρωτοδικείου στην Κατερίνη, διότι διαφορετικά κ. Υπουργέ, το νομοθέτημα αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό».