Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Διευκόλυνση διαδικασιών και μείωση κόστους για τη μετάκληση εργατών γης και αλιεργατών


Η μείωση του προβλεπόμενου τέλους για τη μετάκληση εποχιακών εργατών γης καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που προκαταβάλλονται από τους αγρότες περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αναφέρεται σε απάντηση της αναπληρώτριας υπουργού Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Ζήση Ζάννα.
Ο κ. Ζάννας στην ερώτηση που είχε καταθέσει, και την οποία  συνυπέγραψαν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τονίσει ότι χρειάζεται άμεσα να εξορθολογιστεί το καθεστώς της μετάκλησης των εποχιακών εργατών, καθώς το υψηλό κόστος που καλούνται σήμερα να πληρώσουν οι παραγωγοί, οδηγεί στην παράνομη απασχόληση εργατών με τουριστική βίζα, γεγονός που προκαλεί ζημιά και στα δημόσια έσοδα.

Επίσης, ο βουλευτής είχε ζητήσει την αύξηση του αριθμού των εποχιακών μετακλητών εργατών γης που εγκρίνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία δεν αντιμετωπίζονται οι ανάγκες απασχόλησης ικανού αριθμού εργατών γης και να υπάρξει προγραμματισμός και πρόβλεψη για τον αριθμό των αλιεργατών που απασχολούνται στις μυδοκαλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Όπως τονίζεται στην απάντηση της υπουργού με νέο σχέδιο νόμου, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, προωθούνται ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών, με σκοπό την εποχική εργασία, με την οποία καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος της εισόδου εποχιακών εργαζομένων για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, με το ίδιο σχέδιο νόμο προβλέπεται η μείωση του προβλεπόμενου για τη μετάκληση τέλους, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που προκαταβάλλονται από τον εργοδότη.
Όσον αφορά στην απασχόληση των αλιεργατών η υπουργός αναφέρει ότι προωθήθηκε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία (εξαρτημένη, εποχική, αλιεργάτες και υψηλής εξειδίκευσης) πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016, στην οποία συνεκτιμώνται πλέον και οι προτάσεις όσων Περιφερειών δεν είχαν περιέλθει εγκαίρως. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Η απάντηση της υπουργού

Θέμα: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»
Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2469/12-05-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα «Καθεστώς μετάκλησης εποχιακών εργατών γης και αλιεργατών»¨, κατά λόγο αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τον Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ. Α’΄/01-04-2014), η διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εργασία απέκτησε περισσότερο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς προσδιορίστηκε ο καθορισμός ανά διετία των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, ύστερα από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον Ο.Α.Ε.Δ. και τις Περιφέρειες, διαβούλευση στην οποία συμμετέχουν και οι εργοδοτικοί φορείς». Και συνεχίζει:
«Στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου, σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής για εργασία, τα συναρμόδια υπουργεία έδωσαν προτεραιότητα στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 6855/105/18-02-2015 «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής και εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (ΦΕΚ 250/τ. Β’/19-02-2015), για τον καθορισμού του όγκου εισδοχής στους τομείς της εποχικής εργασίας και των αλιεργατών, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος, δεδομένου ότι τότε ξεκινούσαν η καλλιεργητική και αλιευτική περίοδος.
Επειδή κάποιες Περιφέρειες καθυστέρησαν να αποστείλουν τις απόψεις τους, και κατά συνέπεια η γνώμη τους δεν είχε αποτυπωθεί στην παραπάνω Κ.Υ.Α., προωθήθηκε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία (εξαρτημένη, εποχική, αλιεργάτες και υψηλής εξειδίκευσης) πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016, στην οποία συνεκτιμώνται πλέον και οι προτάσεις όσων Περιφερειών δεν είχαν περιέλθει εγκαίρως. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται ότι η εργασία των αλιεργατών αφορά σε απασχόληση, αποκλειστικών, στην παράκτια αλιεία, οι δε εργαζόμενοι στις μυδοκαλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να ενταχθούν είτε στην εποχική εργασία, είτε στην εξαρτημένη εργασία και οι σχετικές θέσεις εργασίας έχουν συμπεριληφθεί στην υπό έκδοση Κ.Υ.Α.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με νέο σχέδιο νόμο, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, προωθούνται ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών, με σκοπό την εποχική εργασία, με την οποία καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος της εισόδου εποχιακών εργαζομένων για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, με το ίδιο σχέδιο νόμο προβλέπεται η μείωση του προβλεπόμενου για τη μετάκληση τέλους, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που προκαταβάλλονται από τον εργοδότη.

Η αναπληρώτρια Υπουργός

Αναστασία Χριστοδουλοπούλου