Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Την έγκριση δημοπράτησης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας «Καθαρισμός συλλεκτήριας τάφρου Λιτοχώρου ανάντη του τμήματος του κωπηλατοδρομίου» προϋπολογισμού 60.000 € ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός συλλεκτήριας τάφρου Λιτοχώρου ανάντη του τμήματος του κωπηλατοδρομίου» προϋπολογισμού 60.000 €.Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα  Πιερίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2015. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε εντάξει  στο  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ, το εν λόγω έργο.

Με την έγκριση της δημοπράτησης προχωρά η υλοποίηση του παραπάνω έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, το οποίο αφορά εργασίες συντήρησης και καθαρισμού της συλλεκτήριας τάφρου του Λιτοχώρου ανάντη του τμήματος που χρησιμοποιείται ως κωπηλατοδρόμιο για την προπόνηση αθλητών.

Η συλλεκτήρια τάφρος Λιτοχώρου είναι μία τεχνική αντιπλημμυρική τάφρος, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1950 από το υπουργείο Δημοσίων Έργων, σε μια περιοχή που αντιμετώπιζε συχνά το πρόβλημα των πλημμύρων και του σχηματισμού έλους. Η λειτουργία της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δέχεται τα ύδατα ρεμάτων τυφλών προς το θαλάσσιο μέτωπο (νότια – νοτιοδυτικά της τάφρου) τα οποία τα οδηγεί στο θαλάσσιο χώρο του Λιτοχώρου και συνεπώς θωρακίζει αντιπλημμυρικά την περιοχή. 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες του έργου αφορούν στην απομάκρυνση της συχνά πυκνής  βλάστησης και των φερτών υλικών (άμμοι, χαλίκια, σκύρα κτλ) και την αποκατάσταση του  πυθμένα και των πρανών, κατά τρόπο ώστε η τάφρος να αποκτήσει τις αρχικές της διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (πλάτος, βάθος και κατά μήκος κλίση) σύμφωνα με την αρχική μελέτη του έργου.


Για ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης κάνει λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία  Μαυρίδου, που -όπως τόνισε- αναμφισβήτητα θα συμβάλει και στην αναβάθμιση της περιοχής και στην εξυπηρέτηση των αθλητών που προπονούνται στο σημείο.