Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΔΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Ελλιπής λειτουργία ΚΕΔΔΥ Πιερίας, αδυναμία έκδοσης γνωματεύσεων.

Γι’ ακόμη μια φορά, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Πιερίας, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί έγκαιρα να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης και να εκδώσει γνωματεύσεις.


Εδώ και πολλά χρονιά το ΚΕΔΔΥ Πιερίας δεν στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, σε βασικές για τη λειτουργία του θέσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του κοινωνικού λειτουργού, του παιδοψυχολόγου κ.λπ. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπληρωτές, με συμβάσεις ορισμένου και φυσικά περιορισμένου χρόνου. Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι το Κέντρο να υπολειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Το πρόβλημα φέτος εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερο καθώς, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και εκατοντάδες παιδιά ζητούν να αξιολογηθούν, στο Κέντρο δεν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός και παιδοψυχολόγος. Η ελλιπής στελέχωση και υποβάθμιση του ΚΕΔΔΥ δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα καθώς γονείς και παιδιά να στέλνονται σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος και ταλαιπωρία, ενώ με έμμεσο τρόπο οδηγούνται σε ιδιωτικά κέντρα.
Να σημειώσουμε ότι τα ΚΕΔΔΥ αποτελούν τα μοναδικά κέντρα που έχουν εξουσιοδότηση για τις αντίστοιχες γνωματεύσεις. Στις επιτροπές αυτές πραγματοποιείται η διάγνωση και προτείνεται ο τρόπος υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, γεγονός που αποδεικνύει πόσο σημαντική και απαραίτητη, για την εξέλιξη των παιδιών αυτών, είναι η συγκρότηση των επιτροπών.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την κάλυψη όλων των θέσεων με μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό για την συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης στο ΚΕΔΔΥ Πιερίας, αλλά και για την συνολικότερη λειτουργία του.

Οι βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής
 Γιάννης Δελής 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τ.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ