Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Έτοιμο προς παράδοση το νέο αρδευτικό δίκτυο στο Δ.Δ. Σβορώνου (θέση Κουλούρα) και το αντλιοστάσιο στο Δ.Δ.Ν.Κεραμιδίου από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για χρήση στο δήμο Κατερίνης


Σοφία Μαυρίδου,Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Έτοιμο προς παράδοση το νέο αρδευτικό δίκτυο στο Δ.Δ. Σβορώνου (θέση Κουλούρα) και το αντλιοστάσιο στο Δ.Δ. Ν. Κεραμίδι από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για χρήση στο δήμο Κατερίνης»Ολοκληρώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας το νέο αρδευτικό δίκτυο στο  Δ.Δ. Σβορώνου και το αντλιοστάσιο στο Δ.Δ.Ν. Κεραμιδίου, που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» και αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Άνω Αγιάννη, Νεοκαισάρειας, Γανόχωρας, Σβορώνου, Ν. Κεραμιδίου και Π. Χράνης καθώς και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας που εξυπηρετεί το νέο αρδευτικό δίκτυο. Τα τμήματα των παραπάνω Δημοτικών Διαμερισμάτων θα παραδοθούν προς χρήση στο Δήμο Κατερίνης στο επόμενο χρονικό  διάστημα.

Αναλυτικότερα, για το Σβορώνο (θέση Κουλούρα) έχει κατασκευαστεί νέα ανοιχτή δεξαμενή, έχει πραγματοποιηθεί ανόρυξη νέας γεώτρησης και εξοπλισμός αυτής με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 108 m3/h, έχει τοποθετηθεί  δίκτυο προσαγωγού από τη νέα γεώτρηση  έως τη νέα δεξαμενή, συνολικού μήκους 3.538,00 μ. και δίκτυο σωληνώσεων από τη νέα δεξαμενή έως τα σημεία λήψης νερού (30 υδροληψίες), συνολικού μήκους 4.200,00 μ. με τα απαραίτητα φρεάτια δικλείδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών και αντιπληγματικών.

Στο Ν.Κεραμίδι έχει ολοκληρωθεί το νέο αντλιοστάσιο και έχει εξοπλιστεί με τρία οριζόντια αντλητικά συγκροτήματα παροχής 165m3/h, που θα τροφοδοτούνται  από την υφιστάμενη δεξαμενή. Το υπόλοιπο δίκτυο θα είναι και αυτό έτοιμο για παράδοση στο δήμο Κατερίνης το επόμενο χρονικό διάστημα.


Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με το εν λόγω έργο παρέχει ουσιαστική στήριξη στον αγροτικό κλάδο με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων στις γεωργικές περιοχές του δήμου Κατερίνης. Να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000.000€ και το ποσό της σύμβασης σε  11.200.526,14€. Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με προϊσταμένη αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του υπουργείου ΠΑΠΕ (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης).