Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Αγαπητοί Ερυθροσταυρίτες, Ερυθροσταυρίτισσες,
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8609/2015, Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων),  η αρξάμενη διαδικασία αρχαιρεσιών στα Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα με βάση το νέο Καταστατικό, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, αναστέλεται.
Το ΚΔΣ επεξεργάζεται ήδη τρόπους αντιμετώπισης του θέματος που έχει προκύψει και θα πράξει παν αναγκαίο προκειμένου να δικαιωθούν οι αγώνες των χιλιάδων μελών, εθελοντών και εργαζομένων.


Εκ του ΔΣ