Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Διανομή βεβαιώσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ


Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι οι Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν επιτυχώς στις διαδικασίες πιστοποίησης Α” και Β” Επιπέδου των παρακάτω περιόδων: 3ης περιόδου πιστοποίησης Α” επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2012) 4ης περιόδου πιστοποίησης Α” επιπέδου ΤΠΕ (Ιούνιος – Ιούλιος 2013), 2ης περιόδου πιστοποίησης Β” Επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2011 – Φεβρουάριος 2012) και 3ης περιόδου πιστοποίησης Β” Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013) στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου μπορούν να παραλάβουν τις πρωτότυπες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 
Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης προσκομίζοντας το ειδικό αποδεικτικό έντυπο για την παραλαβή της βεβαίωσης.

Το ειδικό αποδεικτικό έντυπο εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) με χρήση των προσωπικών κωδικών και την επιλογή: «Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Α” Επιπέδου» -> «Εκτύπωση Αποδεικτικού» για τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Α” Επιπέδου ΤΠΕ, την επιλογή: «Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Β” Επιπέδου» -> «Εκτύπωση Αποδεικτικού» για τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Β” Επιπέδου ΤΠΕ. Οι βεβαιώσεις έχουν σταλεί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με τους σχετικούς καταλόγους αναζήτησης με βάση τον Αριθμό Μητρώου Εκπαιδευτικού. Αναφορικά με τη διανομή των βεβαιώσεων πιστοποίησης των επιτυχόντων στις τελευταίες περιόδους πιστοποίησης του έργου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.


www.diorismos.gr