Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Εθελοντισμός και Αιμοδοσία. Εκδήλωση για τον Εθελοντισμό και την Αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου και Γυμνασίου Κ. Μηλιάς