Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Διοικητική παραλαβή-παράδοση προς χρήση από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο Δήμο Κατερίνης τμήματος του έργου «Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»

 Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Στηρίζουμε τον αγρότη και με στοχευμένες ενέργειες επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας με την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών και κατ΄επέκταση στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος»

 Πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή-παράδοση προς χρήση από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο Δήμο Κατερίνης, τμήματος του έργου «Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας» που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Το παραδοθέν τμήμα αφορά το δημοτικό Διαμέρισμα του Νέου Κεραμιδίου, αρδεύει έκταση 3.122 τ.μ. και αποτελείται από καταθλιπτικό δίκτυο συνολικού μήκους 6.824 μέτρων, από βαρυτικό δίκτυο μήκους 16.560 μέτρων και από 96 υδροληψίες.

Επίσης, κατασκευάστηκε νέα κλειστή δεξαμενή χωρητικότητας 787,50 κ.μ., νέο αντλιοστάσιο εμβαδού 48m2, με εγκαταστημένα τρία (3) αντλητικά συγκροτήματα παροχής 60μ3/ώρα και μανομετρικού ύψους 65μ. μαζί με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες που περιλαμβάνουν το γενικό διακόπτη, τα PLC, τα inverter, τα ρελέ ισχύος, τα soft starters κτλ.

Στο δίκτυο συμπεριλαμβάνονται και τα φρεάτια εκκένωσης, εξαερισμού, αντιπληγματικών βαλβίδων και μειωτών πίεσης και τα φρεάτια των διακλαδώσεων μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματά τους (καμπύλες, φλάτζες, εξαρμώσεις, ταυ, βάνες, δικλείδες, αντιπληγματικές, εξαρμωτικά, κτλ).

Μαζί παραδόθηκαν στο Δήμο Κατερίνης για χρήση και δύο γεωτρήσεις με ανακαινισμένο τον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό (υποβρύχια αντλία, συνδέσεις, ηλεκτρικοί πίνακες). Επίσης, πραγματοποιήθηκε βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε συνολικό μήκος 10,60χλμ. Σε όλο το τμήμα του έργου προς παράδοση, με την ολοκλήρωση της κατασκευής πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι στεγανότητας και αντοχής και έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος λειτουργίας τόσο των δικτύων όσο και της δεξαμενής καθώς και των αντλητικών συγκροτημάτων και της μεταξύ τους συνεργασίας.

Για σημαντικό αρδευτικό έργο προς όφελος του αγροτικού κόσμου της Πιερίας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου. Όπως, τόνισε: «Στηρίζουμε τον αγρότη και με στοχευμένες ενέργειες επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας με την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών και κατ΄επέκταση στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος αλλά και με τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των αγροτών της περιοχής».


Συνολικά έχει παραδοθεί στο Δήμο Κατερίνης για χρήση δίκτυο, που αρδεύει έκταση περίπου 10.500 τ. μ. εκ της συνολικής έκτασης των περίπου 19.000τ.μ. και εντός των προσεχών ημερών προβλέπεται να παραδοθούν στο Δήμο Κατερίνης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας επιπλέον άλλα 6.000 τ.μ. αρδευόμενης έκτασης.