Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

5ο ΓΕΛ - Εκδήλωση για τη Γενοκτονία των Ποντίων

5ο ΓΕΛ - Εκδήλωση για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Π ρ ό σ κ λ η σ η
Το 2ο ΓΕΛ Κατερίνης, το 5ο ΓΕΛ Κατερίνης και το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης πραγµατοποιούν κοινή εκδήλωση µε τίτλο «Γιατί;» . Αφορά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και την προσφυγιά.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 21 Απριλίου 2016 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου και 5ου ΓΕΛ Κατερίνης στις 8.30πµ.
Οι ∆ιευθυντές του 2ου ΓΕΛ , 5ου ΓΕΛ και του 2ου ΕΠΑΛ
1. Ανανγνώστη ∆ηµητρούλα
2. Παπαργυρίου Αλέξανδρος
3. Τσερµπάκ Κύριλλος