Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ Τ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία στις καλλιέργειές τους από Α Ν Ε Μ Ο Θ Υ Ε Λ Λ Α στις 20 – 22/04/2016, παρακαλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς το χρονικό διάστημα 25-28/4/2016 (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ Μ. ΠΕΜΠΤΗ) και την Δευτέρα 09-05-2016, ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (δεξιά).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για τη δήλωση ζημιάς):


1. Ταυτότητα

2. ΑΦΜ

3. Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς

4. Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (όπου αναγράφεται ο δεκατριψήφιος κωδικός του χωραφιού).

O Ανταποκριτής
Παρίσης Δημήτριος