Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Πιερίας-Ενημέρωση για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ 2016

Σύμφωνα με την από 5-9-2016 εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, όσοι συνταξιούχοι στερήθηκαν την παροχή του ΕΚΑΣ σύμφωνα με το Ν. 4411/2016, απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. 

Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1-8-2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1-1-2020.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση πλήρους απαλλαγής συμμετοχής στο φαρμακευτική δαπάνη και να την επιδεικνύουν στον συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι συνταξιούχοι Ο.Α.Ε.Ε. να απευθύνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και στο γραφείο του Σωματείου επί της οδού Γ. Ολυμπίου 1 στην Κατερίνη και στο τηλέφωνο : 2351078736.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Κουτσής Δημήτριος Τσαλός Αθανάσιος