Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ:Ενημέρωση Μελισσοκόμων

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ:Ενημέρωση Μελισσοκόμων
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πιερίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τα παρακάτω :

1) Πρέπει να δηλώσουν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 τον αριθμό κυψελών διαχείμασης που κατέχουν,διαφορετικά θα αποκλειστούν από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

2) Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια :

α) να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 €

γ) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον πριν 1 έτος από την ημερομηνία της αίτησης.

δ) να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στην υπηρεσία μας για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους

3) Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:

α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών.

β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ.

γ) Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πιερίας, στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας, Ισόγειο, Γραφείο 8 και στο τηλέφωνο 2351351254, υπεύθυνος υπάλληλος Συμεωνίδης Κων/νος.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ