Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Ένταξη σε ρύθμιση του Δήμου Κατερίνης για οφειλές στο ΙΚΑ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016 (ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της αριθ. 3/2017 μελέτης, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 59.300,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων και σχολικών κτηρίων
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

 1.  
Κατανομή ποσού 262.206,10 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Α΄ κατανομή) (ύστερα από εισήγηση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΠ

 1.  
Λήψη απόφασης για μετονομασία σχολικών μονάδων (ύστερα από εισήγηση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΠ

 1.  
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη συνδρομής του Δήμου Κατερίνης σε εφημερίδες και περιοδικά
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

 1.  
Τροποποίηση της 681/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας»
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

 1.  
Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση άδειας στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση αύξησης και καταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος