Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Η Αντιπεριφέρεια Πιερίας για την σωστή ενημέρωσης των πολιτών της εκτύπωσε έντυπο επί της διαδικασίας υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.

Η Αντιπεριφέρεια Πιερίας για την σωστή ενημέρωσης των πολιτών της εκτύπωσε έντυπο επί της διαδικασίας υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.
Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κας. Σοφίας Μαυρίδου και του Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εντεταλμένου σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Τσιμήτρη, πραγματοποιούνται συνεχείς ενημερωτικές συσκέψεις στην Αντιπεριφέρεια Πιερίας για τους δασικούς χάρτες. 

Επίσης η Αντιπεριφέρεια Πιερίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Πιερίας προχώρησε σε εκτύπωσε ενημερωτικού έντυπού επί της διαδικασίας υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.Στόχος των ενημερωτικών συσκέψεων ήταν η ενημέρωση αγροτικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων, σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, αλλά και την υποβολή αντιρρήσεων, που ξεκίνησαν. Στις ενημερώσεις υπήρχε κλιμάκιο από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας το οποίο έδωσε οδηγίες αναζήτησης του χαρακτήρα της έκτασης στους αναρτημένους χάρτες. Επίσης διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο επί της διαδικασίας υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που εκτύπωσε η Αντιπεριφέρεια Πιερίας ώστε να ενημερωθούν για το ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, να γνωρίσουν την διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων, ο καθορισμός του Νέου ειδικού τέλους αντιρρήσεων και ποιες είναι οι ειδικές περιπτώσεις ατελών αντιρρήσεων. Το ενημερωτικό έντυπο, επί της διαδικασίας υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου και μπορεί να το παραλάβει από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας (4ος όροφος ).