Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 30 Απριλίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 30 Απριλίου 2017
*Ποταμός Αίσονας(Μαυρονέρι), Νεοκαισάρεια, Πιερία