Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

"Μέγαρο" Παπαγεωργίου. Απειλή για την ασφάλεια των περαστικών; (ΦΩΤΟ)


Από τα πιο παλιά αλλά και ψηλά κτήρια στην κεντρική πλατεία Κατερίνης, αλλά και από τα κτήρια εκείνα που εγκυμονούν κινδύνους για τους περαστικούς.
Ελάχιστα πλέον τα γραφεία που ενοικιάζονται στο "Μέγαρο" Παπαγεωργίου που σε διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε να ήταν από τα πιο ελκυστικά κτήρια για επαγγελματική στέγη στην Κατερίνη.


Ελπίζουμε με αυτό το ρεπορτάζ της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ" να κοινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία) και να εξετάσουν αν το συγκεκριμένο κτήριο είναι ασφαλές ή όχι για τους πολίτες που διέρχονται από εκείνο το σημείο που είναι από τα πιο πολυσύχναστα της Κατερίνης.


Για να δούμε κάποιους από τους λόγους που θα μπορούσε να καταστήσει επικίνδυνο για τον διερχόμενο πολίτη το "Μέγαρο Παπαγεωργίου):

  • Παράθυρα ορθάνοιχτα με σπασμένα τζάμια που με τον παραμικρό αέρα μπορούν να πέσουν τα τζάμια τους κάτω στον δρόμο και το πεζοδρόμιο.
  • Ταμπέλες, στέγαστρα, φωτιστικά, σιδηροκατασκευές που κανείς δεν γνωρίζει αν είναι κατάλληλα στερεωμένα.
  • Σοβάδες ιδίως στην ταράτσα του κτηρίου που κρέμονται απειλητικά.
  • Σίδερα που από την διάβρωση έχουν φανεί στα μπετά του κτηρίου. 
Επίσης δεν γνωρίζουμε αν στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν υλικά ή κατασκευές που θα μπορούσαν κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες να αποτελέσουν κίνδυνο για τους διερχόμενους από κάτω πολίτες.

Φανταστείτε κάτι από όλα αυτά να πέσει στο κεφάλι ενός διερχόμενου ή ενός παιδιού...
Απλά ένα κομμάτι σοβά...


Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-423
(Αρθ-2 ΠΔ-13/22-4-29)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

1. Κάθε πολίτης δικαιούται να καταγγέλλει την πιθανολογούμενη ύπαρξη κινδύνου στις οικοδομές, ή δε αστυνομική αρχή και η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία δικαιούνται να θέσουν υπό έλεγχο για εξακρίβωση υπάρχοντος τυχόν κινδύνου κάθε κατασκεύασμα, είτε αποπερατωμένο είτε υπό κατασκευή.
2. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου ως προς τον υφιστάμενο κίνδυνο κατασκευών είναι η πολεοδομική υπηρεσία, στην οποία και πρέπει να παραπέμπεται κάθε σχετική καταγγελία ή αίτηση, η δε αστυνομική αρχή οφείλει να επιβάλλει την εκτέλεση αυτών που αποφασίζονται από την πολεοδομική υπηρεσία κατά το παρόν κεφάλαιο.


Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-421
(Αρθ-61 παρ.3 και Αρθ-62 παρ.1 και παρ.3 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Εάν σε οποιαδήποτε οικοδομή και γενικά οποιαδήποτε εργασία δόμησης, κατασκευή και εγκατάσταση παρουσιαστεί, μετά την εκτέλεσής τους για λόγους παλαιότητας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, κίνδυνος ως προς τη στερεότητα ή την υγιεινή, ο ιδιοκτήτης του έργου υποχρεούται στην άμεση άρση του κινδύνου αυτού. 2. Ο ιδιοκτήτης του έργου που έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ευθύνεται για την πληρωμή των δαπανών και ζημιών που απαιτούνται για την άρση του κινδύνου.