Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 7 Μαΐου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 7 Μαΐου 2017