Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Δήμος Κατερίνης: Αειφορική διαχείριση αιωνόβιων δένδρων

Δήμος Κατερίνης: Αειφορική διαχείριση αιωνόβιων δένδρων
Τις εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων μεγάλης οικολογικής αξίας (Πλατάνια, Βαλανιδιές κ.α.), σε διάφορους χώρους, όπως αυλές σχολείων, πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κ.α. ξεκίνησε και συνεχίζει ο Δήμος Κατερίνης (υπηρεσίες Αντιδημαρχίας Πρασίνου). Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τη γενική αρχή των κλαδεύσεων, η οποία είναι: «να μην αλλάζει τη μορφή και λειτουργία των δένδρων, προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή».Προς την κατεύθυνση αυτή και ανάλογα με το σκοπό και το είδος κάθε φορά πραγματοποιούνται κλαδεύσεις διαμόρφωσης - αποκατάστασης της κόμης, καθώς και κλαδεύσεις ανανέωσης - αποφόρτισής της. Μέσα από τις συγκεκριμένες κλαδεύσεις επιτυγχάνεται κάθε φορά η βελτίωση της στατικότητας του δένδρου, της κατάστασης της υγείας του, των συνθηκών φωτισμού - αερισμού της κόμης τους και κατά συνέπεια των ποιοτικών - ποσοτικών χαρακτηριστικών του.

Όπως επισημαίνει σχετικά ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Το γεγονός ότι η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, μεταξύ των άλλων αξιολογείται και με βάση τα χαρακτηριστικά των χώρων πρασίνου, μας κάνει να διαχειριζόμαστε καθημερινά το αστικό μας περιβάλλον αειφορικά, καθιστώντας την Κατερίνη ομορφότερη και πιο πράσινη. Παράλληλα, με τις υποδειγματικές κλαδεύσεις επιτυγχάνουμε συνεχώς, την κανονική ανάπτυξη των δένδρων δημιουργώντας ταυτόχρονα, πρότυπα κλάδευσης και για άλλους Δήμους. Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την αειφορική παρουσία των υψηλών δένδρων με τεράστια οικολογική αξία, τόσο για το αστικό μας περιβάλλον, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό, ότι, τα τελευταία χρόνια με τη φύτευση χιλιάδων δέντρων στην καρδιά της πόλης αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο καθιστώντας την πόλη της Κατερίνης μία από τις πόλεις με τα υψηλότερα επίπεδα Πρασίνου στην Ελλάδα. Ορισμένα από αυτά τα δένδρα για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο, φυτεύτηκαν σε πολυχρηστικές νησίδες δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τοποθέτησης δένδρων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με στενά πεζοδρόμια και χωρίς επαρκή υπέργειο και υπόγειο αυξητικό χώρο.

Τέλος, εφαρμόσθηκαν καινοτόμες δράσεις μέσα από την καταπολέμηση ασθενειών με καθαρά οικολογικές μεθόδους.

Από το Γραφείο τύπου