Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το θέμα των συμβασιούχων

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το θέμα των συμβασιούχων
Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με τους συμβασιούχους εργαζομένους στο Δημόσιο, καθώς και τα ζητήματα της αξιολόγησης.

Θεωρεί ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα με τους συμβασιούχους το δημιούργησε η ίδια η Κυβέρνηση, η οποία έχει και την υποχρέωση να το επιλύσει άμεσα.Λαμβάνοντας υπόψιν την πανσπερμία των προτάσεων που κατατέθηκαν κατά τη συνεδρίαση, εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή, μέσα από τη μόχλευση των ιδεών και των προτάσεων που εκφράστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, να καθορίσει τον τρόπο δράσης για την αντιμετώπιση της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες των χώρων που πλήττονται.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μπέσης Παναγιώτης Ιωακειμίδης