Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Ισπανία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Ισπανία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+
Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Figueres της Ισπανίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “iYouth”, με τη συμμετοχή και των υπόλοιπων εταίρων, σχολεία, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να γίνει μια επισκόπηση για την πορεία του προγράμματος έως τώρα και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με στόχο την ολοκλήρωση της επόμενης φάσης. Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τον καινοτόμο τρόπο σκέψης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοτυπία του προγράμματος ορίζεται στο γεγονός ότι οι μαθητές θα ζήσουν τον κόσμο στην πραγματική του διάσταση και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, στο πλαίσιο του σχολείου. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στην Πολωνία. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ και τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.